JUDr. Pavel Hagyari, MBA, advokát

10726730_10203716722370942_1401865982_nZakladateľ advokátskej kancelárie Hagyari & Partners.  Vyštudoval Univerzitu P.J. Šafárika v Košiciach. Absolvoval Postgraduálne štúdium na Karlovej univerzite v Prahe. Je členom Slovenskej advokátskej komory a medzinárodnej advokátskej asociácie.

Hagyari & Partners je dynamicky rozvíjajúca sa advokátska kancelária na čele s JUDr. Pavlom Hagyarim, jedným z najznámejších advokátov v Slovenskej republike.

Cieľom advokátskej kancelárie Hagyari & Partners je najmä poskytovanie kvalitných právnych služieb a právneho poradenstva v rôznych odvetviach práva. Dlhoročné skúsenosti v právnej praxi zaručujú klientom Hagyari & Partners istotu odborného a individuálneho prístupu ku každému klientovi.